Byggtjänster och certifierad kontrollansvarig i Varberg

Behöver du hjälp med nybyggnation, renovering eller en certifierad kontrollansvarig? Vi erbjuder tjänster inom båda områden och hos oss kan du känna dig trygg med att du får kvalitet, noggrannhet och snabb service genom alla delar av ditt byggprojekt.

VÅRA TJÄNSTER

Vi har två verksamhetsområden i Bäckadals Bygg. Vi utför byggtjänster gällande alla typer av byggnationer i stora som små projekt. Vi åtar oss uppdrag som certifierad kontrollansvarig vid bygg, rivnings och markprojekt. Vår bas är i Derome utanför Varberg och vi åtar oss uppdrag i Varbergs, Kungsbackas och Falkenbergs kommun.

Nybyggnad och renovering

Vi som jobbar i Bäckadals Bygg har lång erfarenhet inom nybyggnation av hus samt alla förekommande renoveringar av befintliga byggnader. Vi tror på att bygga förtroende över tid så vi sätter stor stolthet i att leverera högklassiga arbeten till våra kunder. Nöjda kunder är vår bästa reklam, marknadsförare och referens.

Ska du bygga nytt eller renovera?

Vi har erfarenhet av de flesta typer av byggprojekt och renoveringar. Vi hjälper dig hela vägen från projektidé till färdig byggnation. Vi utför nybyggnad av villor i nyckelfärdigt utförande eller färdigställt till utförande enligt kundens önskemål. 

Till- och ombyggnad av befintliga byggnader, alla förekommande större eller mindre renoveringsobjekt som takbyte, fönsterbyte, köksrenovering, badrumsrenovering, nybyggnad av Attefallshus, garage och andra komplementbyggnader. Vi är flexibla och tar oss gärna an utmanande projekt och lösningar.

Byggtjänster nybyggnad och renovering i Varberg Bäckadals Bygg

REFERENSER

Certifierad kontrollansvarig byggen Varberg Bäckadals Bygg

Certifierad kontrollansvarig i Varberg

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten behöver en certifierad kontrollansvarig för ditt projekt. Vi erbjuder tjänsten certifierad kontrollansvarig så du kan känna dig trygg med att allt går rätt till och att projektet uppfyller myndighetskraven.

Detta gör vi som kontrollansvarig:

OM BÄCKADALS BYGG

Vi bygger förtroende

Jag som startat och driver Bäckadals Bygg AB heter Per Bengtsson, jag har drygt 30 års erfarenhet i byggbranschen i olika roller först som snickare och senare och större delen av tiden som byggprojektledare och ägare av byggföretag. Som byggmästare i tredje generationen och med mina egna erfarenheter så har jag en gedigen kunskap om alla typer av projekt och byggnationer. Jag har under åren också byggt på med olika teoretiska utbildningar och nu senast genomgått utbildning och blivit godkänd som certifierad kontrollansvarig.

Det är ännu ett steg mot att kunna erbjuda mina kunder bästa möjliga lösningar både i rollen som byggentreprenör eller som kontrollansvarig. Jag vill utifrån projektidèn lotsa kunden genom byggprocessen till bästa slutresultat gällande lösningar och val med avseende på praktisk utformning, miljö och ekonomi.
Inledningen på en bra kundrelation är en tydlig och väl genomarbetad offert där det tydligt framgår vad som ingår.

Jag lägger stor vikt vid att kunden känner trygghet i projektprocessen och är informerad om projektets utveckling gällande valmöjligheter, tidplan, ekonomi. Många kunder genom åren är återkommande kunder som är nöjda och kommer tillbaka gång efter gång, jag bygger inte bara hus utan också upp ett förtroende och ett gott rykte.

Nöjda kunder är den bästa reklamen och ett gediget och väl utfört arbete är grunden till det.

Bäckadals Bygg - Bygger förtroende
Kontakta Bäckadals Bygg Varberg

KONTAKTA OSS

Har du frågor om våra byggtjänster eller kring certifierad kontrollansvarig är du varmt välkommen att kontakta oss: Kostnadsfri offert på alla typer av uppdrag. Välkommen till Bäckadals Bygg AB.